Taxele notariale

Investit cu exercitarea unei funcții de autoritate publică, notarul are și obligația legală de a colecta şi de a vira taxe şi impozite cuvenite statului. Sintagma publică de ”Taxe notariale” cuprinde așadar, nu doar onorariul notarial, ci și sume de bani pe care notarul public le colectează și le virează statului sau instituțiilor publice precum:

a) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, calculat  potrivit dispozițiilor art. 111 din Codul fiscal,

b) tariful pentru serviciile de publicitate imobiliară, calculat potrivit Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, emis de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara,

c) Taxa pe valoarea adaugata (TVA) aplicată la onorariu, stabilită în condițiile Codului fiscal.

Totodată, pentru anumite acte și proceduri notariale este necesară obținerea unor informații deținute de alte registre publice și/sau comunicarea actelor notariale întocmite de notarul public către diverse autorități și/sau înscrierea acestor acte notariale în diverse registre publice. Pentru aceste operațiuni, notarul public achită tarife al căror cuantum este stabilit de instituțiile/autoritățile ce dețin și furnizează aceste informații sau efectuează aceste înregistrări,  de exemplu, taxa de verificare sau taxa de înscriere a actelor notariale în registrele naționale notariale gestionate prin Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN).