Arbitraj

În conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale si art. 146 din Regulamentul de aplicare a legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2333/C/2013, pe lângă Camera Notarilor Publici București se poate constitui şi funcţiona o curte de arbitraj, ca instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

Curtea de arbitraj poate soluţiona numai litigii izvorâte din actele şi procedurile notariale.

Activitatea curţii de arbitraj se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Regulilor de procedură arbitrală stabilite de către Cameră în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

Pe baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în Camera Notarilor Publici București a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Curții de Arbitraj de pe langa Camera Notarilor Publici București care prevede modul de organizare şi funcţionare a Curţii de arbitraj.

arbitraj.jpg