Onorariul Notarial

Pentru serviciile prestate notarul public are dreptul la onorariu. Onorariile notariale se stabilesc prin ordin al Ministrului Justiției la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, în prezent acestea fiind stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 177/C/2024.

Onorariile notariale pot fi: a) onorarii stabilite în sume determinate, b) onorarii graduale, pe tranşe şi în cote procentuale, în raport cu valoarea obiectului actului, și c) onorarii stabilite liber între notarul public şi solicitant.

Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă, onorariul se calculează la valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă privind valorile minime imobiliare.

Actele și procedurile întocmite în scopul valorificării unor drepturi de protecţie socială, precum obţinerea ajutorului de şomaj, ajutorului social, alocaţiei de stat pentru copii, burselor pentru elevi şi studenţi, pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap, declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule. Pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.

Reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor sau a unor drepturi de protecție socială și pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Reduceri cu 30% din onorariu pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”.

Reduceri de până la 70% din onorariu pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului, magistraţii, precum şi soţul/soţia şi/sau copiii lor minori.

Reduceri de 15% din onorariul pentru autentificarea actelor în care avocaţii sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor, precum şi la succesiuni, dacă aceştia au calitatea de moştenitori.