Tarifele de carte funciară

În conformitate cu prevederile art. 9 alin 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1997, la încheierea unui act notarial care urmează să fie supus publicității imobiliare la cartea funciară notarul public încasează, în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, tariful pentru serviciile de publicitate imobiliară, așa numitul tarif de carte funciară.

Aceste tarife sunt stabilite prin ordin emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, încasate de notarul public la încheierea actului notarial și ulterior virate în contul bancar al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare de către notarii publici a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte conform legii prin protocol între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

În prezent, conform Ordinului nr. 16/2019 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de această agenție şi instituţiile sale subordonate, pentru actele de transfer imobiliar, tariful pentru serviciile de publicitate imobiliară este de 0,15% pentru persoane fizice și de 0,5% pentru persoane juridice din valoarea declarată de părți în actul notarial, dar nu mai puţin de 60 de lei pentru fiecare imobil.

Dacă valoarea din act nu este disponibilă sau dacă valoarea declarată de părți în act este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici sau printr-un raport de evaluare întocmit de un expert ANEVAR ulterior elaborării studiului de piaţă, procentul de 0,15 % sau de 0,5 % pentru tariful de publicitate imobiliară se aplică la valoarea din studiu/raport.