Taxa de verificare sau înscriere în Registrele naționale notariale

În conformitate cu diferite dispoziții legale cuprinse în Codul Civil, Codul fiscal și Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, notarii publici au obligația ca la încheierea unor acte notariale să facă verificări sau înscrieri în diverse registre naționale administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale. Aceste verificări sau înregistrări sunt supuse unor taxe pe care notarul public are obligația să le încaseze și ulterior să le vireze către administratorul acestor registre.

În prezent, pentru înscrierea în registrele notariale naționale unui act notarial (cu titlul de exemplu, procuri, testamente, declarații de opțiuni succesorale, convenții matrimoniale) este necesară plata unei taxe de 5 lei și pentru verificarea în registrele notariale naționale a existenței sau revocării unor astfel de acte se percepe o taxă de 15 lei.