Parteneriate

parteneriate-bun.jpg

Camera Notarilor Publici București are încheiate protocoale și parteneriate cu diverse instituții, cu scopul de a veni în sprijinul activității notarilor publici membri ai Camerei și a facilita accesul publicului la serviciile oferite de notarii publici.

  • În anul 2007, Camera Notarilor Publici București a încheiat Protocolul de Înfrățire cu Consiliul Regional al Notarilor Curții de Apel Poitiers, Franța, având ca scop dezvoltarea relațiilor dintre părți prin organizarea de manifestări cu caracter profesional, efectuarea de schimburi de informații juridice naționale, efectuarea de schimburi de experiență între notari. În baza acestui protocol, s-au derulat stagii de pregătire în Franța, în perioada 2007-2014, pentru aproape 100 de notari stagiari și notari publici.
  • Începând cu anul 2010, se află în derulare parteneriatul cu ViitorPlus – Asociația pentru dezvoltare durabilă, constând într-o campanie de colectare și reciclare a hârtiei și a cartonului rezultate din activitatea Camerei și a birourilor notariale pentru a reduce cantitatea de deșeuri care ajunge în natură. Camera donează către ViitorPlus contravaloarea cantității de hârtie și carton colectate, care, mai departe, este folosită de asociație pentru acțiuni de împădurire în cadrul proiectului „Adoptă un copac!”.
  • În perioada 2013-2018, au fost încheiate protocoale de colaborare cu Direcțiile de Impozite și Taxe Locale ale Sectoarelor 1, 2 și 4 din București, pentru implementarea unor sisteme informatice care permit realizarea operațiunilor de eliberare, prin mijloace electronice, a certificatelor de atestare fiscală necesare pentru acte și proceduri notariale.
  • În anul 2018, a fost încheiat protocolul de colaborare cu Societatea de Științe Juridice (al cărei exponent media este JURIDICE.ro) referitor la publicarea știrilor, comunicatelor și punctelor de vedere provenind de la Camera Notarilor Publici București, inițierea și desfășurarea unor proiecte științifice comune privind popularizarea informației juridice.
  • În anul 2019, a fost încheiat parteneriatul cu Camera Notarilor din Hamburg, Germania, având ca obiect cooperarea în domeniul formării profesionale și în cel științific, promovarea liberei circulații a actelor autentice, precum și a profesiei notariale la nivel european.
  • Parteneriatul încheiat în anul 2019 cu Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar are ca obiectiv dezvoltarea de proiecte pentru creșterea gradului de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor financiar-bancare.
  • Protocolul de colaborare din 2020 dintre Camera Notarilor Publici București și Wolters Kluwer România oferă o serie de facilități de perfecționare profesională, sub forma unor conferințe și sesiuni de training în materia dreptului digital (inițiere în documentarea juridică digitală, soluții de digitalizare pentru managementul activității juridice, utilizarea de platforme profesionale pentru analiza jurisprudenței cu ajutorul celor mai noi tehnologii), acces la un preț preferențial la programe software pentru documentare juridică.
  • Protocolul  de colaborare din 2022 încheiat între Camera Notarilor Publici București și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane cu scopul derulării de programe și activități de prevenire a fenomenului traficului de persoane, de informare a populației în vederea conștientizării riscurilor asociate traficului de persoane, inclusiv a traficului de minori.