Studiile de piață privind valorile minime imobiliare

studiu-de-piata.jpg

În baza dispozițiilor art. 111 din Codul fiscal, la solicitarea Camerei Notarilor Publici București, experți evaluatori autorizați în condițiile legii întocmesc și actualizează  Studiile de piață privind valorile minime imobiliare în mun. București și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman (denumite în trecut ”expertize” sau ”grile” notariale). Potrivit legii, studiile de piaţă se comunică de Cameră direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul A.N.A.F și instanțelor judecătorești.

Evaluările cuprinse în Studiile de piață reprezintă valori minime de referință folosite de către birourile notariale, conform reglementărilor Codului fiscal, cu ocazia transferului dreptului de proprietate asupra imobilelor precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Evaluările din studiile de piață nu reprezintă valorile de circulație ale imobilelor.

La cererea persoanelor interesate, Camera Notarilor Publici București prin serviciul Relatii cu publicul poate elibera în copie, extrase de pe Studiile de piață privind valorile minime imobiliare în municipiul București și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman.

Costul acestui serviciu este de 119 lei (TVA inclus) pentru fiecare imobil/an și se achită numai la solicitarea instituției noastre, la casierie sau prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Pentru a afla valorile minime ale imobilelor din Studiul de piață pentru anul 2022, actualizat la data de 01.02.2022, puteți accesa aici:

ANUNȚ IMPORTANT! Camera Notarilor Publici București organizează selecție de oferte pentru Actualizarea în anul 2024 a Studiului de piață privind valorile minime imobiliare pentru Municipiul București și Județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman. Ofertele se primesc până în 05.07.2024 la ora 14.00, în plic închis, la sediul Camerei Notarilor Publici București, Str. Știrbei Vodă nr.58, București, Sectorul 1, ”în atenția Comisiei de selecție”, iar rezultatele evaluării și selecției ofertelor se anunță în 14 zile.

Pentru a afla valorile minime ale imobilelor din perioada 2008-2021 puteți accesa aici: http://www.unnpr.ro/#home

Observaţie: Documentele sunt în format .pdf și având în vedere dimensiunile foarte mari ale fișierelor, recomandăm descărcarea acestora pe stația de lucru, nu deschiderea în browser.