Studiile de piață privind valorile minime imobiliare

studiu-de-piata.jpg

În baza dispozițiilor art. 111 alin. (5) din Codul fiscal, la cererea Camerei Notarilor Publici București, societăți de experți evaluatori autorizați în condițiile legii întocmesc și actualiează, cel puțin o dată pe an, Studiile de piață privind valorile minime imobiliare în mun. București și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman (numite în trecut ”expertize” sau ”grile” notariale). Potrivit legii, studiile de piaţă se comunică de Cameră direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul A.N.A.F și instanțelor judecătorești.

Evaluările cuprinse în Studiile de piață reprezintă valori minime de referință folosite de către birourile notariale, conform reglementărilor Codului fiscal, cu ocazia transferului dreptului de proprietate asupra imobilelor precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Evaluările din studiile de piață nu reprezintă valorile de circulație ale imobilelor.

La cererea persoanelor interesate, Camera Notarilor Publici București prin serviciul Relatii cu publicul poate elibera în copie, extrase de pe Studiile de piață privind valorile minime imobiliare în municipiul București și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman.

Costul acestui serviciu este de 119 lei (TVA inclus) pentru fiecare imobil/an și se achită numai la solicitarea instituției noastre, la casierie sau prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Pentru a afla valorile minime ale imobilelor din Studiul de piață pentru anul 2022, actualizat la data de 01.02.2022, puteți accesa aici:

IMPORTANT! Valorile minime imobiliare pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţele Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman prevăzute în Studiul de piață pentru anul 2022, valabile și în anul 2023, se aplică și după data de 01.01.2024!

Pentru a afla valorile minime ale imobilelor din perioada 2008-2021 puteți accesa aici: http://www.unnpr.ro/#home

Observaţie: Documentele sunt în format .pdf și având în vedere dimensiunile foarte mari ale fișierelor, recomandăm descărcarea acestora pe stația de lucru, nu deschiderea în browser.