Relații cu publicul

relatii-cu-publicul.jpg

Deținătoare a evidenței succesorale și a unei părți importante din arhiva notarială creată în circumscripția teritorială a Curții de Apel București, Camera Notarilor Publici București contribuie la securitatea juridică a părților actului notarial.

Camera respectă dreptul părților de a lua cunoștință de documentele care le privesc, aflate într-un dosar întocmit cu privire la acestea, și de a obține informații, copii, certificate sau extrase ale acestor documente aflate în arhiva notarială și în evidența succesorală pe care le deține și administrează. Totodată, Camera îndeplinește pentru public diverse servicii conexe activității notariale.

Servicii publice oferite:

Orice informații cu privire la actele notariale păstrate în arhivele Camerei sau cu privire la evidențele succesorale ale Camerei se eliberează numai persoanelor fizice și juridice care au calitatea de părți ale actului, succesorilor și reprezentanților acestora, precum și acelora care justifică un drept sau un interes legitim. Calitatea se dovedește potrivit legii.

Persoanele îndreptățite sa obțină informații și copii după documentele din arhiva Camerei sau să obțină informații din evidențele succesorale ale Camerei pot fi reprezentate în relația cu Camera de reprezentantul legal, de o persoană împuternicită prin procură autentică ori de avocat în baza delegației avocațiale. Procura, contractul de mandat și delegația avocațială se prezintă odată cu cererea, în original și în copie, care se oprește ca anexă la cerere.

Informația cu privire la testamente se eliberează persoanelor interesate numai după decesul testatorului, cu excepția cazurilor în care cererea este formulată de testatorul însuși. cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de certificatul de deces al testatorului, respectiv al autorului succesiunii ori de un alt act oficial prin care se atestă decesul testatorului/defunctului (ex. extras pentru uz oficial din registrul de decese, răspuns din partea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, etc).

Dacă optați pentru transmiterea solicitărilor prin email, poștă sau fax, aveți posibilitatea de a descărca în sectiunea Formulare modele particularizate pentru cereri. În cazul în care dețineți documente care fac referire la informația sau actul solicitat vă rugăm să le anexați la cererea depusă pentru a facilita rezolvarea cererii.

Pentru mai multe informații despre fiecare serviciu al Camerei puteți accesa serviciul de Arhivă, serviciul de Succesiuni,  serviciul de Apostilă și Supralegalizare, serviciul de Arhiva electronica de publicitate imobiliara și pentru obținerea de informații privind valorile imobiliare din studiile de piață puteti accesați aici.

 Anunț important!

Începând din luna septembrie 2022 toate serviciile Camerei Notarilor Publici Bucureşti care au funcţionat la fostul sediu din Bucureşti, str. G-ral H. M. Berthelot nr. 42A, Sectorul 1, își desfăşoară activitatea în noul sediu din Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr. 58, Sectorul 1.

Vă recomandăm utilizarea corespondenței, inclusiv transmiterea documentelor, prin poștă sau prin e-mail, la adresele afișate mai jos. Documentele sau informațiile solicitate vă pot fi transmise, de asemenea, prin poștă sau e-mail.

Dacă este necesar să fiți prezent în sediile Camerei, vă indicăm să faceți o programare telefonică sau prin e-mail.

Totodată, vă recomandăm ca plata serviciilor solicitate să fie făcută prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Rămânem la dispoziția dvs. în deplină siguranță!

SEDIUL din Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr. 58, sector 1

LUNI-JOI

Depunere acte: 09:00-12:00

Eliberari acte: Biroul Relatii Publice 13:00-1500

                           Biroul Apostila si Supralegalizare 15:00-16:00

VINERI nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021.311.72.81; 021.311.72.90; 021.212.36.51; 021.212.37.45; 021.311.72.96; 021.212.20.24; Fax: 021.211.33.36; e-mail: secretariat@cnpb.ro

 

SEDIUL din Municipiul Călărași, Str. E. Rădulescu nr. 62, Județul Călărași

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0242/312.167; Fax: 0242/311.460; e-mail: calarasi@cnpb.ro

 

SEDIUL din Municipiul Giurgiu, B-dul. Ion I. C. Brătianu nr. 157, Județul Giurgiu

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0246/213.193; Fax: 0246/213.176; e-mail: giurgiu@cnpb.ro

 

SEDIUL din Municipiul Slobozia, B-dul. Matei Basarab nr. 24, bl. B2, sc. A, Ansamblu Peco, Județul Ialomița

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0243/236.603; Fax: 0243/236.596; e-mail: ialomita@cnpb.ro

 

SEDIUL din Municipiul Alexandria, str. Av. Al. Colfescu nr. 59A, Județul Teleorman

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0247/311.468; Fax: 0247/311.108; e-mail: teleorman@cnpb.ro.

 

SEDIUL local de arhivă Oltenița, str. Alexandru Iliescu nr. 31, bl. C5, sc A, Oltenița, Județul Călărași

Luni-Vineri: 16.30-20.30

Telefon: 0242/514.514; e-mail: oltenita@cnpb.ro

 

SEDIUL local de arhivă Roșiori de Vede, str. Dunării, bl D11, sc. C, ap.1, Județul Teleorman

luni-vineri 08:30-14:30

Telefon: 0247/460.268; e-mail: rosiori@cnpb.ro