Cum devin notar public

cum-devin-notar.jpg

Poate deveni notar public orice cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, cu domiciliul sau reședința în România și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) are capacitate deplină de exercițiu, (ii) este licențiat în drept, (iii) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni, (iv) se bucură de o bună reputație, (v) cunoaște limba română, (vi) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.

 

Există trei modalități pentru admiterea în profesie:

  • Promovarea examenului de definitivat, după deținerea timp de doi ani a calității de notar stagiar și absolvirea Institutul Notarial Român, pentru cei care nu au exercitat timp de cel puțin 6 ani o funcție de specialitate juridică;
  •  Promovarea concursului de admitere în funcția de notar public, pentru cei care au exercitat timp de cel puțin 6 ani o funcție de specialitate juridică;
  • La cerere, pentru cei care au exercitat funcția de judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și au adresat o cerere de numire ministrului justiției, în termen de cel mult un an de la data expirării mandatului sau eliberării din funcţie, din motive neimputabile.