Lista notarilor în funcție

Poza notar

Camera Notarilor Publici București reunește 707 notari publici care funcționează în cadrul circumscripției Curții de Apel București, respectiv în Municipiul București și județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.

Toți notarii publici îşi exercită funcţia într-un birou notarial organizat ca (i) birou individual notarial în care își desfășoară activitatea un singur notar public sau ca (ii) societate profesională notarială care reunește doi sau mai mulți notari asociați.

În termen de 3 luni de la emiterea ordinului Ministrului Justiției de numire în funcţie, notarul public are obligaţia să îşi înregistreze sediul biroului în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici ţinut de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

Pentru a afla datele de contact ale unui notar public din Camera Notarilor Publici București vă invităm să accesați listele notarilor publici în funcție:

Lista notarilor publici în funcție din municipiul București

Lista notarilor publici în funcție din județul Ilfov

Lista notarilor publici în funcție din județul Giurgiu

Lista notarilor publici în funcție din județul Călărași

Lista notarilor publici în funcție din județul Ialomița

Lista notarilor publici în funcție din județul Teleorman

Lista tuturor notarilor publici în funcție din Camera Notarilor Publici București