Publicitate Mobiliară

publicitate-mobiliara.jpg

În calitate de agent al operatorului Uniunea Națională a Notarilor Publici București, Camera Notarilor Publici București efectuează operațiunile de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a ipotecilor mobiliare, gajurilor, privilegiilor, fiduciilor si altor operaţiuni asimilate acestora, în condiţiile legii.

Înscrierile în RNPM se efectuează în baza formularelor transmise de solicitanți, însoțite de actele care justifică interesul legitim al acestora. Aceste informații și formularele se regăsesc pe site-ul RNPM:  https://mj.rnpm.ro/#

Solicitarea de înscriere/interogare poate fi depusă, la sediul central din București, Str. Știrbei Vodă nr.58, Sector 1, personal, pe suport hârtie, semnată de solicitant, sau transmisă în formă electronică (document TED), căreia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil, respectând specificațiile tehnice ale documentelor TED afișate pe site-urile oficiale ale RNPM. 

Tarifele de înscriere sunt formate din:

  • taxele prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară care se regăsesc pe site-ul RNPM:  https://mj.rnpm.ro/#
  • tarif unic perceput de Camera 85,50 LEI+TVA. 

Sumele se achită, numai la solicitarea instituției noastre, la casierie sau prin transfer bancar.

PROGRAM de lucru cu publicul

Sediu Central-Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr.58, sector 1

luni: 12:00-16:00 marți-joi 09:00-16:00

Contact: 

Tel: 021.311.72.81; 021.311.72.90; 021.212.36.51; 021.212.37.45; 021.311.72.96; 021.212.20.24, Fax: 021.211.33.36

e-mail: e-arhiva@cnpb.ro