Camera Notarilor Publici București

siglacnpbalb-logo-bk-logo.png

Este o organizație profesională, cu personalitate juridică, constituită în 22 iulie 1995, ce reunește toți notarii publici din circumscripția Curții de Apel București, respectiv din Municipiul București și județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.

Sediul principal al Camerei este în Municipiul București, sector 1, str. Știrbei Vodă nr. 58, Cod 010116. Camera are sedii secundare în localitățile Alexandria, Giurgiu, Slobozia și Călăraşi.

Camera Notarilor Publici București este organizată şi funcţionează în baza Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, a Regulamentului din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, a Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

La momentul constituirii, în anul 1995, Camera Notarilor Publici București avea 95 de membri, notari de stat ce au optat pentru a deveni notari publici în circumscripția Curții de Apel București. 

În perioada 1995-2023, în Camera Notarilor Publici București au fost numiți în total 965 notari publici, dintre care 105 sunt foști notari de stat, 433 sunt notari stagiari care au promovat examenul de definitivat, 141 sunt foști judecători, procurori, avocați, consilieri juridici care au intrat în profesie prin concurs, 182 sunt notari publici din alte Camere ale Notarilor Publici, asociați cu notari din Camera București și 104 sunt foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție sau ai Curții Constituționale care au intrat în profesie la cerere, la încetarea mandatului.

Camera Notarilor Publici București are încheiate parteneriate, din anul 2007, alături de Consiliul Regional al Notarilor Curții de Apel Poitiers, Franța și, din anul 2019, alături de Camera Notarilor din Hamburg, Germania.