Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

În conformitate cu prevederile art. 111 din Codul fiscal, la încheierea actelor notariale care au ca obiect transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal, notarul public este obligat să încaseze impozitul pe venitul realizat din tranzacția imobiliară. Acest impozit este calculat şi încasat de notarul public la încheierea actului notarial și, ulterior, este virat de notarul public către bugetul de stat, procedura de calculare, încasare şi plată a acestuia precum şi obligaţiile declarative fiind stabilite prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

În prezent, impozitul datorat de persoane fizice la transferul proprietății imobiliare prin acte între vii este:

 (i) 3% pentru imobilele deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv și

 (ii) 1% pentru imobilele deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

În cazul dobândirii de imobile prin moștenire, (i) dacă finalizarea procedurii succesorale are loc în termen de doi ani de la data decesului autorului moștenirii, nu se datorează impozit și (ii) dacă finalizarea procedurii succesorale are loc peste termenul de 2 ani de la data decesului, moştenitorii vor datora un impozit de 1% din valoarea imobilelor moștenite.

Impozitul pe venitul realizat din tranzacția imobiliară se calculează la valoarea declarată de părţi în actul notarial și în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață.