Arhiva

servicii-oferite-arhiva.jpg

Camera Notarilor Publici București deține, administrează, conservă și protejează arhivele notariale create la fostele notariate de stat în perioada 1950-1995 și de către birourile notariale care funcționează sau au funcționat începând cu 17 noiembrie 1995 în cadrul circumscripției Curții de Apel București și care ne-au predat arhiva notarială, până în momentul în care este predată Arhivelor Naționale. 

Această activitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale și a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013. 

 

Începând cu 2004, Camera Notarilor Publici București și-a asumat sarcina de conservare preventivă a arhivelor notariale prin achiziționarea de spații speciale necesare depozitării acestora. Fondul arhivistic păstrat s-a dezvoltat de-a lungul timpului și baza de date este actualizată în mod regulat.

Deținătoare a aproximativ 10.000 de metri liniari de documente, Camera Notarilor Publici București îndeplinește o misiune nobilă, de a proteja arhivele notariale și este un standard în sistemul arhivistic notarial românesc, oferind profesiei de notar o funcție socială incontestabilă.  

Lista fondurilor arhivistice cuprinde:

Orice informații despre sau copii după actele notariale păstrate în arhivele Camerei se eliberează numai persoanelor fizice și juridice care au calitatea de părți ale actului, succesorilor și reprezentanților acestora, precum și acelora care justifică un drept sau un interes legitim. Calitatea se dovedește potrivit legii.

Persoanele îndreptățite să obțină informații sau documente pot fi reprezentate în relația cu Camera de reprezentantul legal, de o persoană împuternicită prin procură autentică ori de avocat în baza delegației avocațiale. Procura, contractul de mandat și delegația avocațială se prezintă odată cu cererea, în original și în copie, care se oprește ca anexă la cerere.

Informații referitoare la testamente se eliberează persoanelor îndreptățite numai după decesul testatorului, cu excepția cazului în care cererea este formulată de testatorul însuși.

Arhivele notariale constituie o sursă inepuizabilă de informații atât în ceea ce privește genealogia, cât și istoria juridică, economică și socială, însă, potrivit Anexei nr. 6 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, actele notariale pot fi date spre cercetare la sala de studiu abia după 90 de ani de când au fost întocmite.

Cererea pentru eliberarea de informații și de copii certificate sau cererea pentru depistarea unui document din arhivele notariale se depune de persoanele îndreptățite la Biroul de Relații cu Publicul care funcționează în cadrul sediilor Camerei sau se transmit prin email.

Cererea pentru depistarea unui document notarial se realizează pe baza unor elemente care ajută la regăsirea înscrisurilor solicitate și care se rezumă la: numărul și data încheierii de autentificare/actului notarial, numele solicitantului operațiunii notariale/partea sau părțile din actul notarial și biroul notarial/notariatul de stat emitent. 

Informațiile și copiile solicitate se eliberează (i) personal solicitantului (pe baza actului de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocațiale) la Biroul de Relații cu Publicul unde a fost depusă cererea, (ii) prin serviciile de curierat/poștă la domiciliul solicitantului sau (iii) prin poșta electronică, la adresa indicată de solicitant.

Tarifele  pentru identificarea și eliberarea unei copii din arhivele notariale aflate în păstrarea Camerei Notarilor Publici București se achită numai la solicitarea instituției noastre, la casierie sau prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

 

Anunț important !

Începând din luna Septembrie 2022 toate serviciile Camerei Notarilor Publici Bucureşti care au funcţionat la fostul sediu din Bucureşti, str. G-ral H.M. Berthelot nr.42A, Sectorul 1, își desfăşoară activitatea în noul sediu din Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr.58, Sectorul 1. Programul de lucru cu publicul la noul sediul se reia începând cu ziua de luni, 12 Septembrie 2022.

În contextul încetării stării de alertă, luând în considerare rata ridicată de incidență a îmbolnăvirii cu COVID-19, comunicată de DSP București, pentru diminuarea riscurilor sanitare, recomandăm, în continuare, utilizarea corespondenței prin poștă sau e-mail. Dacă este necesară, prezența fizică în sediile Camerei este permisă doar pe bază de programare telefonică. Vă recomandăm transmiterea documentelor prin poștă sau prin e-mail, la adresele afișate. Documentele sau informațiile solicitate vă pot fi transmise, de asemenea, prin poștă sau email. Totodată, vă recomandăm ca plata serviciilor solicitate să fie făcută prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Vă recomandăm transmiterea documentelor prin poștă sau prin e-mail, la adresele afișate. Documentele sau informațiile solicitate vă pot fi transmise, de asemenea, prin poștă sau email. Totodată, vă recomandăm ca plata serviciilor solicitate să fie făcută prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Tarifele pentru identificarea și eliberarea unei copii din arhivele notariale, precum și pentru obținerea de informații și certificate și pentru înregistrarea de mențiuni în baza de date succesorală aflată în păstrarea Camerei Notarilor Publici București.

SEDIUL din Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr.58, sector 1

luni-joi 08:30-12:00  Contact: Tel. 021.311.72.81; 021.311.72.90; 021.212.36.51; 021.212.37.45; 021.311.72.96; 021.212.20.24;

Fax: 021.211.33.36; e-mail: secretariat@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Călărași, Str. E. Rădulescu nr. 62, Județul Călărași

luni-vineri 10:00-15:00 primire cereri și eliberare acte

Contact: Tel. 0242/312.167; Fax: 0242/311.460; e-mail: calarasi@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Giurgiu, B-dul. Ion I. C. Brătianu nr.157, Județul Giurgiu

luni-joi 09:00-16:00 primire cereri și eliberare acte

vineri 09:00-14:00 primire cereri și eliberare acte

Contact: Tel. 0246/213.193; Fax: 0246/213.176; e-mail: giurgiu@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Slobozia, B-dul. Matei Basarab nr. 24, bl. B2, sc. A, Ansamblu Peco, Județul Ialomița

luni-vineri 08:00-16:00 primire cereri și eliberare acte

Contact: Tel. 0243/236.603; Fax: 0243/236.596; e-mail: ialomita@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Alexandria, Str. Av. Al. Colfescu nr. 59A, Județul Teleorman

luni-joi 08:00-16:30 primire cereri și eliberare acte

vineri 08:00-14:00 primire cereri și eliberare acte

Contact: Tel. 0247/311.468; Fax: 0247/311.108; e-mail: teleorman@cnpb.ro.

SEDIUL local de arhivă Oltenița, str. Alexandru Iliescu nr. 31, bl. C5, sc A, Oltenița, județul Călărași

Luni-Vineri: 16.30-20.30 primire cereri și eliberare acte

Contact: Tel.0242/514.514; e-mail: oltenita@cnpb.ro

SEDIUL local de arhivă Rosiori de Vede, str. Dunării, bl D11, sc. C, ap.1, județul Teleorman

Luni-Vineri: 08.30-14.30 primire cereri și eliberare acte

Contact: Tel. 0247/460.268; e-mail: rosiori@cnpb.ro