Rolul notarului public

Notarul public este un profesionist independent și imparțial care îndeplinește un serviciu de interes public. Activitatea sa este exercitată cu respectarea jurământului de credință al notarului public.

Funcția de notar public este autonomă, notarul public fiind ținut în îndeplinirea serviciul său numai de obligațiile stabilite prin lege. Notarul public urmărește respectarea legii, deslușește raporturile juridice dintre părți, redactează și încheie acte și proceduri notariale în acord cu voința părților și în limitele impuse de lege.

Jur să respect Constituția și legile ţării, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, cu conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Notarul public își îndeplinește misiunea cu bună-credință, în slujba adevărului și echității. În exercitarea atribuțiilor sale, notarul public va cere și va da lămuriri părților asupra conținutului actelor pe care vor să le încheie spre a se convinge că le-au înțeles sensul și le-au acceptat efectele, în scopul evitării litigiilor dintre părți. 

Activitatea notarială se întemeiază pe echidistanţă și imparţialitate profesională. Notarul public acordă părților indicațiile necesare astfel încât drepturile fiecăruia să fie respectate și interesele legitime protejate. Serviciile notariale sunt asigurate beneficiarilor acestora fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. Notarul public se asigură că lipsa de pregătire juridică sau dificultatea de înțelegere a uneia dintre părți nu o va situa într-o poziție de dezechilibru față de o altă parte.

Notarul public este ținut de obligația de a păstra secretul profesional cu privire la actele și faptele de care a luat cunoștință, în afara cazului în care părțile sau legea îl dezleagă de această obligație. Actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra notarului public sau în biroul său sunt inviolabile și pot fi verificate sau ridicate numai în condiţiile legii.