Publicația Notar de București

bdb.jpg

Începand din anul 2007, Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București editează trimestrial publicația de informare și analiză, ”Notar de București”. 

Initial, în format pe hârtie, ziarul Camerei București a apărut sub denumirea ”Buletinul de București”, iar numele actual, ”Notar de București”, a fost dobândit în anul 2021, odată cu trecerea de la formatul pe hârtie la cel electronic.

Începand cu luna decembrie a anului 2022, ziarul a fost înregistrat la Centrul Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naționale a României și a primit codul de identificare ISSN 2971–9143 ISSN-L 2971–9143. Codul ISSN identifică publicațiile periodice, în mod unic, la nivel internațional.

Ziarul este scris în întregime de notari din Camera Notarilor Publici București și de invitații ai acestora, personalități ale lumii juridice, oameni de cultură, specialiști în diverse domenii importante pentru activitatea notarială, și se adresează atât notarilor din Camera București și din întreaga țară, cât și oricăror altor profesioniști ai dreptului sau colaboratori ai acestora.

Materialele din cuprinsul jurnalului prezintă informații despre activitatea Camerei Notarilor Publici București, despre interesele și temele actuale ale activității notariale, despre evenimente recente sau din istoria notariatului, despre preocupările notarilor din Camera București pentru dezvoltare profesională și personală, implicare în viața socială, o viață sănătoasă și echilibrată.

Publicația își propune să cultive responsabilitatea socio-profesională a notarilor publici și atașamentul acestora față de nobila profesie, promovarea instituțională și cooperarea cu celelalte profesii juridice liberale, solidaritatea breslei notariale, respectul legii și normativelor, abnegația și dăruirea celor care promovează și fac cinste profesiei de notar, empatia și corectitudinea fața de clienți, recunoștiința și respectul față de mentori, în speranța de a înainta cu spor pe calea binelui comun.

Contact: 

telefon:        021.3117281,

email:          notardebucuresti@cnpb.ro

facebook:  https://www.facebook.com/notardebucuresti