Publicația Notar de București

bdb.jpg

Începand din anul 2007, Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București editează trimestrial publicația de informare și analiză, Notar de București

Ziarul, on line în prezent, scris în principal de notarii din Camera Notarilor Publici București, se adresează atât notarilor din Camera București și din întreaga țară, cât și oricăror altor profesioniști ai dreptului sau colaboratori ai acestora.

Materialele din cuprinsul jurnalului prezintă informații despre activitatea Camerei Notarilor Publici București, despre interesele și temele actuale ale activității notariale, despre evenimente recente sau din istoria notariatului, despre preocupările notarilor pentru dezvoltare profesională și personală, implicare în viața socială, pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Publicația își propune să cultive responsabilitatea socioprofesională a notarilor publici și atașamentul acestora față de nobila profesie, promovarea instituțională și cooperarea cu celelalte profesii juridice liberale, solidaritatea breslei notariale, respectul legii și normativelor, abnegația și dăruirea celor care promovează și fac cinste profesiei de notar, empatia și corectitudinea fața de clienți, recunoștiința și respectul față de mentori, în speranța de a înainta cu spor pe calea binelui comun.

Contact:  telefon: 021.3117281, email: redactia@cnpb.ro