Succesiuni

photo-2021-02-26-12-47-16.jpg

Camera Notarilor Publici București deține și administrează evidența procedurilor succesorale dezbătute sau în curs de a fi dezbatute pentru defuncții al căror ultim domiciliu a fost în circumscripția teritorială a Curții de Apel București. Evidenţa procedurilor succesorale este ţinută pentru municipiul București și județul Ilfov la sediul central al Camerei, iar pentru județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Teleorman, la sediile județene ale Camerei.

Baza de date a Camerei cuprinde (i) cauzele succesorale înregistrate pe rolul birourilor notariale publice începând cu data de 17.11.1995, (ii) cauzele succesorale înregistrate la fostele notariate de stat între  anii 1953 – 1995, ca urmare a preluării în custodie, fotografierii digitale și prelucrării informatice a arhivelor succesorale ale notariatelor de stat și (ii) dosarele de constatare, evaluare și stabilire a impozitului succesoral asupra averii rămase de pe urma defuncților decedați anterior anului 1953 întocmite la fostele Administrații de Constatare a Impozitelor Indirecte: Sector I Galben (părți din actualele sectoare 1 și 2), Sectorul III Albastru (părți din actualele sectoare 4, 5 și 6), Sector IV Verde (părți din actualele sectoare 1 și 6).

Evidența cauzelor succesorale este realizata prin următoarele date: numele și prenumele defunctului, data decesului și ultimul domiciliu al defunctului, codul numeric personal al defunctului, denumirea notarului public unde se află înregistrată cauza succesorală, numărul dosarului succesoral şi soluţia emisă în cauza succesorală.

Serviciul Succesiuni al Camerei asigură persoanelor îndreptățite următoarele servicii:

  • furnizarea, la cerere, de informații și eliberarea de certificate privind dosarele succesorale înregistrate la birourile notariale;
  • înregistrarea cererii de a fi anunțat de momentul deschiderii dezbaterii procedurii succesorale notariale la un birou notarial;
  • înregistrarea cererii creditorilor și executorilor judecătorești privind notarea mentiunii începerii executarii silite împotriva defunctului debitor, în conformitate cu prevederile art. 687 alin. 2 Cod proc. civ.;
  • înregistrarea unei hotărari judecătorești referitoare la dezbaterea unei succesiuni sau la anularea unui certificat de mostenitor.

Orice informații despre cauzele succesorale din evidența Camerei se eliberează numai succesibililor și persoanelor fizice și juridice care care justifică un drept sau un interes legitim. Calitatea se dovedește potrivit legii. Informații referitoare la testamente se eliberează persoanelor îndreptățite numai după decesul testatorului, cu excepția cazului în care cererea este formulată de testatorul însuși.

Persoanele îndreptățite să obțină informații pot fi reprezentate în relația cu Camera de reprezentantul legal, de o persoană împuternicită prin procură autentică ori de avocat în baza delegației avocațiale. Procura, contractul de mandat și delegația avocațială se prezintă odată cu cererea, în original și în copie, care se oprește ca anexă la cerere.

Informațiile și certificatele solicitate se eliberează (i) personal solicitantului (pe baza actului de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocațiale) la Biroul de Relații cu Publicul unde a fost depusă cererea, (ii) prin serviciile de curierat/poștă la domiciliul solicitantului sau (iii) prin poșta electronică, la adresa indicată de solicitant.

Tarifele  pentru obținerea de informații și certificate și pentru înregistrarea de mențiuni în baza de date succesorală aflată în păstrarea Camerei Notarilor Publici București se achită, numai la solicitarea instituției noastre, la casierie sau prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Anunț important!

Începând din luna septembrie 2022 toate serviciile Camerei Notarilor Publici Bucureşti care au funcţionat la fostul sediu din Bucureşti, str. G-ral H. M. Berthelot nr. 42A, Sectorul 1, își desfăşoară activitatea în noul sediu din Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr. 58, Sectorul 1.

Vă recomandăm utilizarea corespondenței, inclusiv transmiterea documentelor, prin poștă sau prin e-mail, la adresele afișate mai jos. Documentele sau informațiile solicitate vă pot fi transmise, de asemenea, prin poștă sau email.

Dacă este necesară, prezența fizică în sediile Camerei este indicat să fie făcută pe bază de programare telefonică sau e-mail.

Totodată, vă recomandăm ca plata serviciilor solicitate să fie făcută prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002

Rămânem la dispoziția dvs, în deplină siguranță.

SEDIUL din Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr. 58, sector 1

LUNI-JOI 09:00-12:00

VINERI nu se lucreaza cu publicul

Telefon:. 021.311.72.81; 021.311.72.90; 021.212.36.51; 021.212.37.45; 021.311.72.96; 021.212.20.24;

Fax: 021.211.33.36; e-mail: secretariat@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Călărași, Str. E. Rădulescu nr. 62, Județul Călărași

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0242/312.167; Fax: 0242/311.460; e-mail: calarasi@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Giurgiu, B-dul. Ion I. C. Brătianu nr. 157, Județul Giurgiu

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0246/213.193; Fax: 0246/213.176; e-mail: giurgiu@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Slobozia, B-dul. Matei Basarab nr. 24, bl. B2, sc. A, Ansamblu Peco, Județul Ialomița

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0243/236.603; Fax: 0243/236.596; e-mail: ialomita@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Alexandria, str. Av. Al. Colfescu nr. 59A, Județul Teleorman

luni-joi 09:00-16:00 vineri 09:00-14:00

Telefon: 0247/311.468; Fax: 0247/311.108; e-mail: teleorman@cnpb.ro.

SEDIUL local de arhivă Oltenița, str. Alexandru Iliescu nr. 31, bl. C5, sc A, Oltenița, judetul Călărași

luni-vineri: 16.30-20.30

Telefon: 0242/514.514; e-mail: oltenita@cnpb.ro

SEDIUL local de arhivă Rosiori de Vede, str. Dunării, bl D11, sc. C, ap.1, județul Teleorman

luni-vineri 08:30-14:30

Telefon: 0247/460.268; e-mail: rosiori@cnpb.ro