Curs de secretari notariali

curs-secretari.jpg

Institulul Notarial Român organizează cursuri pentru formare secretari notariali în scopul dobândirii unor noțiuni de teorie și practică notarială de către cei interesaţi să devină angajați ai unui birou notarial.

La curs se poate înscrie orice absolvent de liceu care are cunoştințe foarte bune de Word şi Excel. Cursul constă în prezentarea unor noțiuni teoretice și aplicații practice referitoare la redactarea actelor notariale, procedurile notariale, înregistrarea în registrele de evidență notarială și în registrele electronice notariale, cartea funciară, arhiva notarială etc. Perioada de desfășurare a cursului este anunțată pe site-ul Institutului Notarial Român și prin anunțuri în presă.

Absolvenții cursului sunt înscrişi pe un tablou al persoanelor ce pot fi angajate într-un birou notarial, aflat la dispoziţia notarilor publici din Camera Bucureşti prin departamentul de resurse umane al Camerei: telefon: 021.3117281; 021.311.7290 (departamentul resurse umane), email: resurseumane1@cnpb.ro