Curs de secretari notariali

curs-secretari.jpg

Institulul Notarial Român și Camera Notarilor Publici București organizează cursuri pentru formare secretari notariali în scopul dobândirii unor noțiuni de teorie și practică notarială de către cei interesaţi să devină angajați ai unui birou notarial.

La curs se poate înscrie orice absolvent de liceu care are cunoştințe foarte bune de Word şi Excel.

Cursul organizat de Camera Notarior Publici București constă în prezentarea de către notari publici din Camera București a unor noțiuni teoretice și aplicații practice referitoare la redactarea actelor notariale, procedurile notariale, registrele de evidență notarială și  registrele electronice notariale, cartea funciară, arhiva notarială, relații cu clienții, secretul profesional și confidențialitatea, precum și răspunderea angajatului notarial.

Perioada de desfășurare a cursului este anunțată pe site-ul Institutului Notarial Român saul al Camerei Notarilor Publici București și prin anunțuri în presă și mediul on-line.

Absolvenții cursului sunt înscrişi pe un tablou al persoanelor ce pot fi angajate într-un birou notarial, aflat la dispoziţia notarilor publici din Camera Bucureşti prin departamentul de resurse umane al Camerei: telefon: 021.3117281; 021.311.7290 (departamentul resurse umane), email: resurseumane1@cnpb.ro .

Ultimul curs de formare secretari notariali a fost organizat de Camera Notarilor Publici București în perioada 18-22 septembrie 2023.