Conducere

Președintele Camerei Notarilor Publici București

Preşedintele Colegiului Director al Camerei este și Președintele Camerei și reprezintă Camera în raporturile cu terţii. Președintele conduce şedinţele Colegiului Director al Camerei şi ale Adunării generale a Camerei, ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei și îndeplinește diverse atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi alte norme cu caracter intern.

Președintele Camerei Notarilor Publici București este în prezent doamna dr. Laura Badiu. 

Camera Notarilor Publici București promovează principiile fundamentale ale profesiei și contribuie la securitatea juridică a părților actului notarial. Dorim să fim eficienți și convingători în serviciile oferite societății și să ne menținem profesionalismul, credibilitatea și onestitatea de care am dat dovadă timp de un sfert de secol în viața publică și juridică românească.

 

Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe lună și adoptă decizii obligatorii pentru toţi notarii publici din Cameră. 

Principalele atribuții ale Colegiului director privesc actualizarea numărului de notari publici, întocmirea documentării juridice, consultarea şi informarea curentă a notarilor publici, evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei, organizarea personalului de specialitate şi administrativ al Camerei.

Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București, este format în prezent din Președinte, dr. Laura Badiu, Vicepreședinte, Dan Tătaru și Membri: Monica Pop, Mihaela Durnescu, Horia Radu, Florian Chiriță, Octavian Rogojanu.

Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București

Adunarea Generală a Camerei Notarilor Publici București

Adunarea Generală a Camerei Notarilor Publici București este formată din toți notarii publici în funcție. Adunarea Generala se întrunește de cel puțin două ori pe an și, în îndeplinirea atribuțiilor sale, adoptă hotărâri obligatorii pentru toți notarii publici.

Principalele atribuții ale Adunării Generale privesc alegerea organelor de conducere, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, aprobarea strategiei de dezvoltare şi politicii de investiţii ale Camerei, aprobarea regulamentelor interne ale Camerei.

 

La nivel național, notarii publici sunt organizați în Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Fiecare dintre cele 15 Camere ale Notarilor Publici are reprezentanți în Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Camera Notarilor Publici București are în prezent trei reprezentanți aleși în Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, notarii publici Sorin Marina, Cătălin-Silviu Boroi și Ioana Vlăsceanu.

 

  • dr. Dumitru Viorel Mănescu, 1995 – 1998, din 1998 Președinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici
  • Doina Dunca, 1998 - 2000
  • Doina Rotaru, 2001 – 2013, din 2013 Vicepreședinte și Prim-Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici
  • dr. Laura Badiu, 2013 – prezent

Lista președinților Camerei Notarilor Publici București (1995 - prezent)