GDPR

Vă informăm că sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).

Pentru înregistrarea cererilor de obținere de informații, solicitanții trebuie să furnizeze datele cu caracter personal, acestea fiind colectate cu scopul identificării solicitantului și verificării calității acestuia în vederea soluționării cererii. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată în conformitate cu legile în vigoare.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor petenții beneficiază de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat.