Legislație

hammer-1281735-1920.jpg

 

Activitatea notarului public se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și activității notariale și cu Regulamentul din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordin al Ministrului Justiției.

Notarul public urmărește respectarea legii, deslușește raporturile juridice dintre părți, redactează și încheie acte și proceduri notariale în acord cu voința părților și în limitele impuse de lege.