Apostilă și Supralegalizare

poza-apostila.jpg

Procedura aplicării apostilei sau procedura supralegalizării este necesară pentru atestarea valabilității în străinătate a unui act eliberat în România.

În baza Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, apostilarea și supralegalizarea actelor notariale se îndeplinesc de Camera Notarilor în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea notarul public care a instrumentat actul notarial ce urmează să fie apostilat/supralegalizat. Camera Notarilor Publici București aplică apostila și efectuează procedura de supralegalizare pe actele notariale întocmite de notarii publici din această Cameră.

Notă: Apostila și supralegalizarea pe acte de stare civilă, certificate de cazier, acte de studii, adeverințe și certificate de competență eliberate de anumite autorități se aplică de instituția Prefectului, iar apostila și supralegalizarea pe hotărâri judecătoreşti, acte emise de executori judecătorești și acte emise de registrul comerțului se aplică de tribunal.

Apostila este certificatul eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, acte care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Pentru lista actualizată a statelor semnatare ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961, pentru care se aplică apostila, se poate consulta pagina oficială de internet: https://www.hcch.net/en/states/hcch-members.

Cererea, însoțită de documentele ce urmează a fi apostilate, se depune la Biroul de Apostilă și Supralegalizare care funcționează în cadrul sediilor Camerei sau se transmite prin poștă la adresele mentionate la rubrica Programul de lucru cu publicul de mai jos.

Supralegalizarea este certificatul eliberat de autoritățile competente ale unui stat pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, acte care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat ce nu este semnatar ale Convenției de la Haga. Ulterior supralegalizării de către Cameră, actul notarial urmează să fie supralegalizat de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către misiunea diplomatică sau oficiul consular din România al statului în care actul urmează să fie folosit.

Cererea, însoțită de documentele ce urmează a fi supralegalizate, se depune la Biroul de Apostilă și Supralegalizare care funcționează în cadrul sediilor Camerei sau se transmite prin poștă la adresele mentionate la rubrica Programul de lucru cu publicul de mai jos.

Cererea, însoțită de documentele ce urmează a fi apostilate sau supralegalizate, se depune la Biroul de Apostilă și Supralegalizare care funcționează în cadrul sediilor Camerei sau se transmite prin poștă la adresele mentionate la rubrica Programul de lucru cu publicul de mai jos. 

Anunț important! modificat

Începând din luna septembrie 2022, toate serviciile Camerei Notarilor Publici București care au funcționat la fostul sediu din București, str. G-ral H. M. Berthelot nr. 42A, Sectorul 1, își desfășoară activitatea în noul sediu din București, Str. Știrbei Vodă nr. 58, Sectorul 1.

Transmiterea documentelor, se poate face prin poștă, la adresa afișată mai jos sau pot fi depuse în format fizic pe bază de programare. Informațiile solicitate pot fi comunicate prin email sau telefonic.

Prezența fizică în sediile Camerei se face pe bază de programare telefonică sau e-mail.

Totodată, vă recomandăm ca plata serviciilor solicitate prin poștă să fie făcută prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.

Rămânem la dispoziția dvs, în deplină siguranță.

 

Sediu Central-Bucureşti, Str. Știrbei Vodă nr.58, sector 1

LUNI-JOI

Depunere acte: 09:00-12:00

Eliberari acte: Biroul Apostilă și Supralegalizare 15:00-16:00

VINERI nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021.311.72.81; 021.311.72.90; 021.212.36.51; 021.212.37.45; 021.311.72.96; 021.212.20.24; e-mail: apostila@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Călărași, Str. E. Rădulescu nr. 62, Județul Călărași, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Călărași.- Apostilă

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

Telefon: 0242/312.167; fax 0242/311.460; e-mail calarasi@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Giurgiu, B-dul. Ion I.C. Brătianu nr.157, Județul Giurgiu, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Giurgiu.- Apostilă

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

Telefon: 0246/213.193; fax 0246/213.176; e-mail giurgiu@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 24, bloc B2, scara A, ansamblu Peco, Județul Ialomița, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Ialomița.- Apostilă

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

Telefon: 0243/236.603; fax 0243/236.596; e-mail ialomita@cnpb.ro

SEDIUL din Municipiul Alexandria, Str. Av. Al. Colfescu nr.59A, Județul Teleorman, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Teleorman.- Apostilă

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

Telefon: 0247/311.468; fax 0247/311.108; e-mail teleorman@cnpb.ro.

Tariful datorat pentru acest serviciu este de 50 LEI +TVA pentru fiecare exemplar de act notarial apostilat/supralegalizat. Pentru acte eliberate în afara programului sau pentru acte cu un conținut mai mare de 50 pagini sau pentru actele ce depășesc 30 de acte notariale solicitate în aceeași zi de un petent se percepe un tarif suplimentar de 50 LEI +TVA.

Tarifele se achită, numai la solicitarea institutiei noastre, la casierie sau prin transfer bancar în contul Camerei Notarilor Publici București cod IBAN RO07 RNCB 0071 0250 3306 0002.