Secretul profesional

Notarul public este ținut de obligația de a păstra secretul profesional cu privire la actele și faptele de care a luat cunoștință, în afara cazului în care părțile sau legea îl dezleagă de această obligație. Procedura notarială desfășurată la sediul biroului notarial nu este publică, la aceasta pot participa doar părțile, personal sau prin reprezentanții lor, asistate de avocat sau de terțe persoane în care părțile au încredere.

Confidenţialitatea actelor încheiate la sediul biroului notarial precum și caracterul privat al  procedurilor notariale spre deosebire de caracterul public al ședințelor de judecată constituie o garanție în plus că drepturile și interesele legitime ale beneficiarilor serviciului notarial sunt respectate și protejate.