Disponibilitatea

Posibilitatea părților de a-și alege notarul public, susținută de competența profesională a acestuia și de rigoarea procedurilor notariale reglementate prin lege, crează o relație de încredere între părți și notarul public.

La cererea părţilor, notarul public consiliază beneficiarii serviciului notarial, în mod corect, dezinteresat şi nepărtinitor, cu privire la consecinţele şi efectele actului notarial sau procedurii notariale solicitate.

În exercitarea atribuțiilor sale, notarul public are un rol activ în obținerea documentelor necesare, deslușește raporturile juridice dintre părți, cere și acordă lămuriri părților asupra conținutului actelor pe care vor să le încheie spre a se convinge că le-au înțeles sensul și le-au acceptat efectele, în scopul evitării litigiilor dintre părți. 

Pentru motive temeinice, la cererea părților, notarul public se poate deplasa la domiciliul sau sediul acestora în vederea încheierii actelor sau procedurilor notariale.