Costuri reduse

Onorariile notariale datorate pentru îndeplinirea actelor și procedurilor notariale, la fel ca și taxele judiciare de timbru datorate pentru acțiunile judecătorești, sunt reglementate de către autoritatea statului, prevederile legale stabilind cuantumul acestora și modalitatea de determinare și de calcul.

Onorariile notariale sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici  (Norme de onorarii) iar taxele judiciare de timbru sunt prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru ( O.U.G. 80/2013).

Unul din beneficiile importante ale serviciului notarial este și costul mult mai redus față de costurile aceluiași serviciu realizat prin instanța de judecată. Onorariul notarial datorat pentru o procedură notarială este cu mult sub taxa judiciară de timbru datorată pentru aceeași procedură îndeplinită pe cale judecătorească. Pentru o clară edificare asupra diferențelor de costuri între cele doua servicii, notarial și judecătoresc, o analiză comparativă pentru următoarele trei situații este pe deplin lămuritoare:

Onorariul notarial pentru emiterea de către notarul public a unui certificat de mostenitor este de 2.195 lei plus TVA, calculat conform Art. 22 din Normele de onorarii și formulei de calcul din Anexa nr. 3 la Normele de onorarii, respectiv 665 lei + 0,45% pentru ceea ce depăşeşte 60.001 lei din valoarea masei succesorale.

Taxa judiciară de timbru pentru obținerea unei hotărâri judecătorești de dezbatere a unei moșteniri poate ajunge la 20.000 lei, calculată conform Art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013, în funcție de cererile din acțiunea judecătorească, respectiv maximum 5% din valoarea masei partajabile.

Onorariul notarial pentru autentificarea unui contract de vânzare este de 3.780 lei plus TVA,  calculat conform art. 12 și Anexei 2 pct. I din Normele de onorarii, respectiv 3.130 lei + 0,65% pentru suma care depăşeşte 300.001 lei.

Taxa judiciară de timbru pentru obținerea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract autentic de vânzare este de 7.605 lei, calculată conform art. 3 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

Onorariul notarial pentru autentificarea de notarul public a unui contract de partaj este:

a) 300 lei + 75 lei/ lot rezultat, plus TVA, pentru partaj notarial cu formare de loturi, potrivit art. 12 alin. (5) din Normele de onorarii și Anexei nr. 1 pct. 8 la Normele de Onorarii, sau

b) 2.230 lei plus TVA, pentru partaj notarial fără formare de loturi, cu atribuirea bunurilor către unul sau mai mulți copartajanți, potrivit art. 12 alin. (5) din Normele de onorarii și Anexei nr. 2 pct. III, calculat la 200.000 lei, valoarea cotei de 1/2 din masa partajabilă care se atribuie celuilalt copartajant.

Taxa judiciară de timbru pentru obținerea unei hotărâri judecătorești de partaj este de 20.000 lei, calculată conform art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv 5% din valoarea masei partajabile.