Celeritatea și flexibilitatea

Procedura notarială se desfășoară cu rapiditate. Timpul necesar pentru soluționarea unei proceduri notariale este în general de 2-3 zile, de la  data prezentării tuturor documentelor, cu foarte mult sub media de timp, uneori de câțiva ani, pentru soluționarea aceleași proceduri pe cale judiciară.

Totodată, spre deosebire de formalismul instanțelor judecătorești impus de regulile procedurale stabilite de Codul de procedură civilă, procedura notarială este mult mai flexibilă, etapele și termenele procedurale fiind stabilite de comun acord între notarul public și toate părțile implicate, în maniera cea mai potrivită cu programul fiecărei părți.