Avantajele procedurilor notariale

avantajele-profesiei-poza.jpg

Notarul public desfășoară o activitate de jurisdicție necontencioasă. La fel ca și magistratul, notarul public, pe tot parcursul derulării procedurilor pe care le are în competență, urmărește aplicarea legii.

Ambele acte, cel notarial și cel emis de instanță, sunt în perfectă concordanță cu legea, dar spre deosebire de hotărarea judecătorească care exprimă doar soluția judecătorului asupra cauzei puse în discuție de părți, actul notarial reflectă voința comună a tuturor părților semnatare. Soluțiile pe care notarul public le emite prin întocmirea unui act notarial armonizează interesele legitime ale părților și sunt în perfect acord cu voința acestora.

Totodată, anumite acte sau proceduri notariale (spre exemplu, partajul, dezbaterea unei moșteniri, divorțul) pot fi îndeplinite atât pe cale notarială cât și pe cale judiciară, însă, pentru cetățeni, procedura notarială este mult mai avantajoasă decât procedura judiciară din următoarele considerente: