• Legalitate și Încredere

    Camera Notarilor Publici București

    Legalitate și Încredere

  • Competență și Echilibru

    Camera Notarilor Publici București

    Competență și Echilibru

Construim împreună

cu seriozitate și competență

676

notari în funcție, organizați in 427 de birouri notariale

10.000

metri liniari de arhivă notarială aflați în custodia Camerei

20.106

cereri soluționate de Serviciul Arhivă în anul 2020

10.464

sesizări ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru deschiderea procedurii succesorale înregistrate în anul 2020

801.061

înregistrări în evidența succesorală electronică a Serviciului Succesiuni

30

tone de deșeuri de hârtie predate anual spre valorificare către societăți specializate

Jur să respect Constituția și legile ţării, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, cu conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Poza