• Legalitate și Încredere

    Camera Notarilor Publici București

    Legalitate și Încredere

  • Competență și Echilibru

    Camera Notarilor Publici București

    Competență și Echilibru

Construim împreună

cu seriozitate și competență

700

notari în funcție, organizați in 454 de birouri notariale

11.000

metri liniari de arhivă notarială aflați în custodia Camerei

28.106

cereri soluționate de Serviciul Arhivă în anul 2021

21.200

proceduri efectuate în 2021 de Serviciul Apostilare și Supralegalizare al Camerei

854.364

înregistrări în evidența succesorală electronică a Serviciului Succesiuni

48,3

tone de deșeuri de hârtie predate în 2021 spre valorificare către societăți specializate

Jur să respect Constituția și legile ţării, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, cu conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Poza