Martie 2021 UN MEMBRU AL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI, ALES PREȘEDINTE AL ARERT

photo2.jpg

După două mandate de vicepreședinte al Asociației Rețelei Europene a Registrelor Testamentare (ARERT), prin votul membrilor Consiliul de Administrație al acestei asociații, colegul nostru, notar public Octavian Rogojanu a fost ales președinte al ARERT pentru următorul mandat de 5 ani.

Asociația Rețelei Europene a Registrelor Testamentare reunește 20 de state membre care dețin fiecare câte un registru al testamentelor și permite verificarea în cauzele succesorale cu elemente de extraneitate a existenței dispozițiilor testamentare întocmite de un defunct în oricare dintre statele membre.