Ianuarie 2024, Ghidul de fiscalitate pentru activitatea notarială.

foto-carte.jpg

În luna ianuarie a acestui an, notarii publici din Camera București au primit Ghidul de fiscalitate pentru activitatea notarială.

Acest Ghid, elaborat la inițiativa Coleigului Director al Camerei București, cuprinde răspunsurile doamnei Luisiana Dobrinescu, avocat cu dublă specializare, în drept și fiscalitate, la întrebările formulate de notarii publici din Camera București în legatură cu aplicarea dispozițiilor fiscale în materia tranzacțiilor inobiliare.

Ghidul se adresează atât notarilor cât și tuturor celor implicați în operațiuni imobiliare, precum avocați de real estate, dezvoltatori imobiliari. Într-un limbaj simplu, în prima parte a ghidului, autoarea explică partea teoretică a dispozițiilor fiscale legate de transferurile de bunuri imobile dintr-un patrimoniu în altul. În partea a doua, lucrarea oferă răspunsuri concrete la problematica fiscală apărută în practica notarială și nu numai, generate de aplicabilitatea normelor fiscale.

Mulțumim doamnei Luisiana Dobrinescu, care a răspuns invitației noastre de a scrie un ghid specializat, și Editurii Solomon care ne-a sprijinit în acest demers.