Aprilie 2021 CAMERA BUCUREȘTI INVITATĂ LA ATELIERUL DE LUCRU AL CONSIULULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ciocan-balanta.jpg

La invitația Consiliului Superior al Magistraturii, doamna notar Laura Badiu, președintele Camerei Notarilor Publici București și notarii publici, Monica Pop, Sorin-Sergiu Marina și Silviu-Cătălin Boroi au participat, în calitate de reprezentanți ai Camerei, la atelierul de lucru organizat în data de 19 martie 2021 cu prilejul dezbaterii materialului ”Analiza de nevoi privind pârghiile mai rapide de soluționare a relațiilor juridice litigioase în cauzele civile” din cadrul Proiectului ”Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare-EFICIENȚA”, proiect cofinanțat din Fondul Social European.

În contextul unui grad foarte ridicat de încărcare a instanțelor judecătorești, Proiectul își propune să îmbunătățească accesul la justiție printr-un proces de reducere a cauzelor care aglomerează sistemul judiciar, inclusiv prin modalități de soluționare alternativă a litigiilor, procedura notarială fiind considerată una din cele mai importante pârghii în acest sens.

Reprezentanții Camerei au subliniat rolul activității notariale în prevenirea litigiilor de natură civilă, au pledat pentru avantajele procedurilor notariale în comparație cu procedurile realizate pe cale judecătorească, au menționat importanța registrelor notariale electronice, au arătat că suntem un corp profesoral bine pregătit, că avem o profesie suficient de reglementată care poate primi cu ușurință noi competențe și au adresat avocaților invitația de a-și însoți clienții în birourile notariale mai degrabă decât în sălile de judecată.