Fundația Notar 2006

poza-fundatia-notar.jpg

Înființată în 2006 Fundația Notar 2006 este persoană juridică non-profit, autonomă, neguvernamentală și fără scopuri politice, al cărui unic membru fondator este Camera Notarilor Publici București. 

Fidelă mereu devizei „Notari pentru notari”, Fundația are ca scop promovarea activității Camerei Notarilor Publici București prin organizarea de programe de instruire, perfecționare și specializare, difuzarea de publicații proprii și acordarea de burse precum și ajutorarea membrilor breslei notariale aflați într-o situație medicală gravă. 

Patrimoniul Fundației este format din activul patrimonial inițial, din veniturile provenind din sponsorizări directe și din redirecționarea de către notarii publici a cotei de 3,5% din impozitul pe venitul realizat.

Fundația este condusă de un Consiliul Director format din notarii publici, Monica-Ștefania Stroe, președinte și Doina Rotaru si Mihaela Moldovan, membri.

Contact  

  • telefon: 021.311.72.81; 021.311.72.90;
  • e-mail: fundatiacnpb@cnpb.ro