Fundația Notar 2006

poza-fundatia-notar.jpg

Înființată în 2006, Fundația Notar 2006 este autonomă, neguvernamentală și fără scopuri politice, persoană juridică non-profit al cărei unic membru fondator este Camera Notarilor Publici București. 

Loială devizei „Împreună facem bine!”, Fundația are ca scop ajutorarea membrilor breslei notariale aflați într-o situație dificilă, precum și promovarea activității Camerei Notarilor Publici București prin organizarea de programe de instruire și specializare, acordarea de burse, editarea și difuzarea unor publicații proprii și a altor mijloace de comunicare și informare.

Înțelegând dorința notarilor de a se implica activ și de a susține membrii vulnerabili ai comunității în care trăiesc, Fundația Notar 2006 își propune, de asemenea, să organizeze printre notarii din Camera București campanii de strângere de fonduri și de acțiuni sociale pentru sănătatea și educația copiilor din medii defavorizate.

Acțiunile caritabile organizate au făcut posibile, spre exemplu, cumpărarea unei imprimante Braille pentru un liceu de nevăzători din București (2021), achiziționarea unui aparat medical, primul din țară, folosit la diagnosticarea unor afecțiuni pulmonare pentru Spitalul de Copiii M. S. Curie (2022), renovarea unei căsuțe de copii orfani din Centrul Andreea Damato din comuna Singureni, județul Giurgiu (2023), cumpărarea a două containere școlare pentru Școala din Ulmeni, județul Buzău (2024), susținerea unor asociații în proiecte care privesc sănătatea sau educația copiilor.

Conducerea Fundației Notar 2006 este asigurată de un Consiliul Director format din notarii publici, Monica Pop, președinte, Rodica Stroe și Raluca-Elena Ciubotaru, membri.

Veniturile Fundației provin, în principal, din redirecționarea de către notarii publici a sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe venitul realizat către Fundația Notar 2006, cod de identificare fiscală 19661135, în contul bancar RO78 RNCB 0073 0700 8512 0001.

În timpul campaniilor de strângere de fonduri organizate pentru diverse cauze sociale, veniturile provenind din sponsorizările directe efectuate de notarii publici sunt colectate de Fundația Notar 2006, cod de identificare fiscală 19661135, în contul bancar RO12 RNCB 0073 0700 8512 0025.

Fundația Notar 2006 mulțumește tuturor celor care aleg să îi fie aproape și îi invită să se implice activ în acțiunile sale! Pentru că, ÎMPREUNĂ facem bine!

Contact